Materiał do przerobienia w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

OBJĘTOŚĆ OSTROSŁUPA

Zajmiemy się obliczaniem objętości ostrosłupa. Poniżej przedstawione jest zad. 1 i zad. 2 ze str. 189 wraz rozwiązaniami. Proszę zrobić zad. 3, 4, 5  ze str. 189, zad. 6 ze str. 190 oraz zadania z części "Sprawdź, czy umiesz" ze str. 191.Link do dodatkowych materiałów powtórzeniowych  

http://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-sprawdzian-klasa-8/


Proszę wysłać w formie elektronicznej rozwiązania  dwóch  zadań (zad. 3, zad. 4 ze str. 189), lub trzech zadań z części "Sprawdź, czy umiesz" na mój adres email:       jacek2604@wp.plODCINKI W OSTROSŁUPACH
Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika ze strony 192, 193, 194 dotyczące obliczania długości odcinków w ostrosłupach. 

Proszę przeanalizować rozwiązanie zadania 1. ze strony 194 z podręcznika zamieszczone poniżej